Tłumaczenia zwykłe

Wbrew pozorom tak zwane tłumaczenia zwykłe, czyli nieprzysięgłe, a zwłaszcza niezwiązane z dokumentami czy tekstami specjalistycznymi, lecz dotyczące tekstów autorskich, np. literackich, dziennikarskich czy popularnonaukowych, stanowią dla tłumacza prawdziwe wyzwanie, ponieważ wymagają dużej kreatywności. O ile w przypadku tłumaczeń dokumentów, czy tekstów specjalistycznych można z czasem wypracować sobie odpowiednie narzędzia i rutyny, które w znacznym stopniu ułatwiają pracę, o tyle każdy tekst autorski jest inny, wymaga indywidualnego podejścia, zachowania źródłowego stylu, a przede wszystkim zrozumienia rzeczywistości kulturowej, społecznej i politycznej, do której tekst się odnosi oraz znalezienia sposobu jej przeniesienia na grunt danego języka.

W tym zakresie tłumaczeń miałam okazję zajmować się przede wszystkim wydawnictwami poświęconymi kolekcjom z bardzo różnych dziedzin, takich jak film, nauka, rozrywka, dekoracja, motoryzacja i inne, a także dokumentami związanymi z produkcją filmów, scenariuszami, listami dialogowymi itp. Miałam też przyjemność podejmowania się tłumaczeń literackich, na przykład opowiadań i poezji, głównie na zlecenia osób prywatnych.

Czerwone róże leżące na książce