Tłumaczenia specjalistyczne

Spośród tekstów specjalistycznych, czyli takich, które zawierają terminologię typową dla wąskich dziedzin życia, nauki czy gospodarki, oferuję przede wszystkim tłumaczenia tekstów medycznych, finansowych, a zwłaszcza bankowych i podatkowych, tekstów prawniczych, w tym sądowych oraz tekstów handlowych, w szczególności różnych dokumentów spółek, a także umów związanych z kupnem i najmem nieruchomości. W zakresie tekstów technicznych, najczęściej zajmowałam się tłumaczeniami z dziedziny farmacji, motoryzacji i budownictwa.

Tłumaczenia specjalistyczne są wyjątkowo pracochłonne, ponieważ wymagają znajomości dziedziny, której dany tekst dotyczy. Niestety często zdarza się, że dana nazwa czy pojęcie w języku źródłowym tłumaczenia odnosi się do innego zakresu znaczeniowego w języku docelowym, dlatego konieczne jest odpowiednie zrozumienie tłumaczonego tekstu. Czasem, w przypadku braku idealnego odpowiednika językowego jedynym wyjściem jest zastosowanie przypisów czy objaśnień.

Książki